كل عناوين نوشته هاي ترنم

ترنم
[ شناسنامه ]
گاهي خودت را ورق بزن!!!!! ...... شنبه 94/1/29
معامله خوبي ها ...... شنبه 94/1/15
زبان ...... شنبه 94/1/15
آويني ...... يكشنبه 93/9/23
يا ايها العزيز ...... يكشنبه 93/9/23
خداي من ...... چهارشنبه 93/8/21
  ==>   ليست آرشيو شده ها